Hvalpene er registreret i DKK

Dette kuld er opdrættet efter Eurasier Klub Danmark og DKK`s avlsanbefalinger

… stod der i brevet fra DKK, sådan! 🙂

Men hvad i alverden betyder det? Joooeeee, Eurasierklub Danmark siger følgende:

Racen har følgende avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner:
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler
Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Eurasier Klub Danmarks og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:
1. Begge forældre skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene af forældrene har HD status C, skal gennemsnittet af forældres HD indeks på parringstidspunktet være mindst 100.
2. Begge forældre skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK. AD status 1 må kun parres med en AD status 0.
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.
Indført for stambogsføringer fra 1. januar 2014
4. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Ved parring med en udenlandsk hanhund uden PL status kan afkommet få stambog med påtegning, såfremt den danske tæve har PL status 0.
5. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer.

Indført 1. januar 2013

Og DKK siger…:

Avlsrestriktioner og anbefalinger

I nogle racer skal avlsdyrene opfylde specifikke betingelser for at blive godkendt til avl. Disse betingelser kaldes avlsrestriktioner, og er en forudsætning for at afkommet kan blive stambogsført. Både hannen og tæven skal opfylde avlsrestriktionerne på parringstidspunktet. Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er fra udlandet. Udover avlsrestriktionerne er der i nogle racer vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt at følge. Forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlsrestriktioner og avlsanbefalinger er afgørende for hvilken type stambog afkommet får

DKK opererer med to typer stambøger kaldet Basis og Basis Plus.

Basis stambøger gives til afkom hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.

Basis Plus stambøger gives til afkom efter forældre der, udover avlsrestriktionerne, også opfylder racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør og mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.