B-kuldet

B-kuldet er født d. 13. januar 2016 – 6 drenge og 2 piger. De stortrives og er alle “Adopteret” af skønne familier 

De er registreret ved DKK d. 14. februar 2016. Det bliver spændende at se, om de farver de er registreret med, holder stik om et år – vi tvivler Deres officielle DKK farver er:
Becca: Gråsort
Björk: Gylden med sort maske
Basco: Rødbrun med sort maske
Bailey: Grå med sort maske
Bono: Rødbrun med sort maske
Bourbon: Gråsort
Boston: Grå med sort maske
Bowie: Grå med sort maske

Mor: Arresøens Eurasier Dot (DK17348/2010) kaldet, Coco
Far: Kærlundegård’s V-Molo (DK04408/2010) kaldet, Molo

Bemærk Indavlskoefficienten på NUL

CocoMolo3gen
Dette kuld er avlet efter Eurasier Klub danmark og DKK avlsrestriktioner og avlsanbefalinger!

Racen har følgende avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner:
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler

Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Eurasier Klub Danmarks og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:
1. Begge forældre skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene af forældrene har HD status C, skal gennemsnittet af forældres HD indeks på parringstidspunktet være mindst 100.
2. Begge forældre skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK. AD status 1 må kun parres med en AD status 0.
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.
Indført for stambogsføringer fra 1. januar 2014
4. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Ved parring med en udenlandsk hanhund uden PL status kan afkommet få stambog med påtegning, såfremt den danske tæve har PL status 0.
5. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer.

Indført 1. januar 2013

Og DKK siger…:

Avlsrestriktioner og anbefalinger

I nogle racer skal avlsdyrene opfylde specifikke betingelser for at blive godkendt til avl. Disse betingelser kaldes avlsrestriktioner, og er en forudsætning for at afkommet kan blive stambogsført. Både hannen og tæven skal
opfylde avlsrestriktionerne på parringstidspunktet. Dette gælder også hvis den ene af avlspartnerne er fra udlandet. Udover avlsrestriktionerne er der i nogle racer vedtaget en række avlsanbefalinger, som det er frivilligt at følge. Forældredyrenes opfyldelse af hhv. avlsrestriktioner og avlsanbefalinger er afgørende for hvilken type stambog afkommet får

DKK opererer med to typer stambøger kaldet Basis og Basis Plus.

Basis stambøger gives til afkom hvor begge forældre opfylder racens avlsrestriktioner. Det kan f.eks. være krav om kendt status for HD (hofteledsdysplasi) eller undersøgelse for arvelige øjensygdomme.

Basis Plus stambøger gives til afkom efter forældre der, udover avlsrestriktionerne, også opfylder racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør og mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.